คาสิโนออนไลน์

‎เคิร์ท วอนเนกัต: ไม่ทันเวลา

‎เคิร์ท วอนเนกัต ไม่ทันเวลา

‎”เคิร์ท วอนเนกัต: Unstuck in Time” ยุ่งเหยิงในแบบที่ปลุกเพื่อนรักกําลังยุ่งเหยิง ‎ ‎ลําโพงบางตัวยาวเกินไปและมีคนอื่น ๆ ที่คุณอาจหวังว่าคุณจะได้ยินจากความยาวที่มากขึ้นหรือเลย และความรู้สึกดิบที่ไหลผ่านทุกช่วงเวลาของความสัมพันธ์ แต่ใจจริงสามารถครอบงําโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่รู้จักผู้เสียชีวิตเช่นเดียวกับคนที่ระลึกถึงเขา ‎ ‎ผู้เสียชีวิตที่นี่คือ‎‎เคิร์ท วอนเนกัต‎‎...

Continue reading...